Wychodząc na przeciw potrzebom naszych Klientów, wykonujemy wszelkie możliwe modyfikacje w zamawianym obuwiu. Poniżej umieściliśmy zdjęcia z przykładami wykonanych korekt.

Wykonujemy:

• Korektę długości kończyny,

• kliny supinujące w podeszwach,

• obuwie proste na stopy szpotawe,

• buciki o dwóch różnych rozmiarach,

• buciki o płaskiej podeszwie do szyny Denis-Browna na stopę od 7 cm do 16 cm

• inne korekty zalecane przez lekarza ortopedę prowadzącego dziecko.